Centrum Artystyczno – Kulturalne “Zamek”

 

Zamek Zamek Zamek

www.zamek.krosnoodrzanskie.pl

 

Centrum Artystyczno – Kulturalne “Zamek” jako samodzielna instytucja kultury rozpoczęła swoją działalność w lutym 2010 r. Siedzibą Centrum jest Zamek Piastowski, mieszczący się przy ul. Szkolnej 1 w Krośnie Odrzańskim. Terenem działania Centrum Kultury jest gmina Krosno Odrzańskie. Centrum Kultury może również działać na terenie województwa lubuskiego i całej Polski, a także poza granicami kraju. Głównym celem CAK “Zamek” jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą. Aby móc osiągnąć wyznaczone przez siebie  cele, CAK “Zamek” realizuje różnego rodzaju zadania, a mianowicie:

  • organizuje różnorodne formy edukacji kulturalnej i kształtuje wzory aktywnego uczestnictwa w kulturze,
  • stwarza warunki umożliwiające rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, organizowanie stacjonarnych i wyjazdowych warsztatów, kół zainteresowań i klubów hobbystów;
  • organizuje przedsięwzięcia zmierzające do upowszechnienia kultury w środowisku lokalnym: np. wystawy, konkursy, koncerty, imprezy plenerowe, przeglądy, festiwale oraz inne cykliczne imprezy artystyczne,
  • prowadzi działalność instruktażowo–metodyczną oraz wydawniczą i promocyjną: np. organizacja kół zainteresowań, warsztatów, promocja literatury itp.,
  • współpracuje z placówkami oświatowymi, instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w dziedzinie kultury i sztuki,
  • stwarza warunki dla podtrzymywania tradycji folklorystycznych, w tym rękodzieła ludowego i artystycznego;
  • prowadzi Izbę Muzealną, m.in. organizując wystawy i opiekując się  przedmiotami posiadającymi wartość historyczną i estetyczną,
  • upowszechnia dorobek i osiągnięcia instytucji i twórców kultury,
  • rozpowszechnia dziedziny nauki, przede wszystkim nauki historyczne i przyrodnicze, poprzez organizowanie spotkań, wykładów, badań terenowych i kameralnych oraz publikacji,
  • koordynuje realizację przedsięwzięć kulturalnych, organizowanych na terenie działalności Centrum Artystyczno – Kulturalnego “Zamek”

 

Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim

 

biblioteka strefa dzieci biblioteka dorosłych 2 biblioteka korytarz

 

http://mediateka.krosnoodrzanskie.pl/

Mediateka – Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim od 1948 roku oferuje bogaty księgozbiór z literatury pięknej: powieści historyczne, obyczajowe, sensacyjne, romanse, biografie, poezję, zbiór literatury popularnonaukowej i naukowej, systematycznie uzupełniany nowościami.
Do dyspozycji czytelników znajduje się księgozbiór o charakterze uniwersalnym składający się z: wydawnictw informacyjnych, encyklopedii, słowników rzeczowych i językowych, dzieł zbiorowych, bibliografii, atlasów, przewodników turystycznych i albumów.

Prenumerujemy 15 tytułów czasopism, które udostępniamy na miejscu i wypożyczamy do domu. W Strefie Mediateki korzystać można również dokumentów życia społecznego oraz kartoteki wycinków prasowych dotyczących Krosna Odrzańskiego prowadzonej od 1980 r. oferujemy również audiobooki oraz filmy.
Bezpłatnie można korzystać z dostępu do Internetu na czterech stanowiskach komputerowych, udostępniamy tablety oraz zamawiamy książki z Wypożyczalni Międzybibliotecznej.
Umożliwiamy korzystanie z dwóch telewizorów nie tylko w trakcie zorganizowanych seansów, ale również indywidualnie można zorganizować wspólne oglądanie z przyjaciółmi i znajomymi.

Zapraszamy wszystkie dzieci, od lat najmłodszych wraz z rodzicami oraz młodzież do Strefy Dzieci i korzystania ze zbiorów:
• bogato ilustrowanej literatury pięknej polskiej i obcej,
• lektur obowiązkowych i uzupełniających w programie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej,
• literatury popularnonaukowej,
• gier planszowych,
• konsoli X-box one i PS4,
• monitorów z grami dla dzieci i młodzieży,
• podłogi interaktywnej – Magiczny Dywan,
• czytelni internetowej,
Organizujemy: „Poranki z bajką”, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, a także cykliczne konkursy:
• literacki im. Witolda Ciecińskiego
• Wybieramy Mistrza Pięknego Czytania
• Najaktywniejszy czytelnik w roku szkolnym

Zapraszamy na seanse filmowe dla młodszych widzów. Oraz na pyszną kawę do Kawiarni.
Od 2009 r. corocznie organizujemy Warsztaty Profilaktyczne ze środków gminy.
Od 2019 roku siedziba Mediateki mieści się przy ulicy Pułaskiego 3 w Krośnie Odrzańskim.

Filie biblioteki mieszczą się w Osiecznicy oraz w Wężyskach.