Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usługi w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal www.epuap.gov.pl.

Adres elektronicznej skrytki podawczej na ePUAP Gminy Krosno Odrzańskie.

/4s6os10elg/skrytka

Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

Obywatelami a administracją,
Przedsiębiorcami a administracją,
Instytucjami administracji publicznej.