Schwarzheide (Niemcy) - podpisanie umowy: 07.09.2001 r.
Miasto Schwarzheide leży w południowej części Brandenburgii w powiecie Oberspreewald-Lausitz w odległości 137 km od Krosna Odrzańskiego. Na obszarze 33 km² mieszka ponad 6,5 tys. osób. Burmistrzem miasta od 2008 roku jest Christoph Schmidt.
 
Miasto Schwarzheide zostało utworzone 1 października 1936 roku poprzez połączenie miejscowości Zschornegosda i Naundorf. Pierwsza wzmianka historyczna o miejscowości Naundorf miała miejsce w 1421 roku. Znakiem rozpoznawczym Schwarzheide jest 36 metrowa wieża ciśnień, wzniesiona w latach 1943-1944. Pięknie położone miasto zachęca do spacerów po borach sosnowych nad okolicznymi jeziorami oraz poprzez liczne łąki i pastwiska. Architektoniczne walory miasta podkreślają kościoły: ewangelicki, luterański i katolicki. Historię obrazują dwa muzea oraz pomniki ofiar obozów koncentracyjnych i prac przymusowych.
W styczniu 2001 r. przedstawiciele Krosna Odrzańskiego wystąpili do Miasta Schwarzheide z propozycją nawiązania współpracy. Dwa miesiące później w Krośnie Odrzańskim odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli obu gmin, a w dniach 18 - 19 maja 2001 r. delegacja z Krosna Odrzańskiego odwiedziła miasto Schwarzheide. Podczas tych spotkań omówiono przewidywany zakres współpracy partnerskiej. 7 września 2001 r. nawiązanie współpracy pomiędzy Krosnem Odrzańskim i Miastem Schwarzheide przypieczętowano podpisaniem oficjalnej umowy o partnerstwie miast. Zgodnie z zapisem umowy intencją partnerstwa jest popieranie spotkań między obydwoma samorządami oraz współpraca w dziedzinie oświaty, kultury, sportu, turystyki i działalności organizacji pozarządowych.
Przedstawiciele Miasta Schwarzheide na zaproszenie burmistrza w styczniu każdego roku uczestniczą w spotkaniu noworocznym z krośnieńskimi przedsiębiorcami, szefami instytucji, stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych a w maju zapraszani są na Dni Krosna Odrzańskiego. Z kolei we wrześniu każdego roku delegacja z Krosna na zaproszenie burmistrza Schwarzheide bierze udział w Święcie Wieży Ciśnień. 
 
Link do strony Schwarzheide: www.schwarzheide.de
 
 
Bremervörde (Niemcy) – podpisanie umowy: 28.05.2005 r.
Miasto Bremervörde leży w północnej części powiatu Rotenburg w Dolnej Saksonii w odległości 536 km od Krosna Odrzańskiego. Na obszarze 150 km² mieszka ponad 19 tys. osób. Burmistrzem miasta jest Michael Hannebacher.
 
Bremervörde leży pomiędzy rzekami Weser i Elbe oraz metropoliami Bremen i Hamburg. Jest ono końcowym punktem na trasie turystycznej „Deutche Fährstraße”, którą stanowią: 232 km tras rowerowych, 185 km tras wodno-sportowych i 260 km tras samochodowo-motocyklowych. Do aktywnego wypoczynku zaprasza basen miejski oraz przyroda - piękne lasy, wody i wrzosowiska. Na uwagę zasługują również port rzeczny i biblioteka miejska. Lokalni artyści i animatorzy kultury skupieni są wokół domu kultury, w którym swoje miejsce mają różnorodne wystawy i pokazy.
Początki współpracy z niemieckim miastem Bremervőrde związane są z działalnością spółki EWE – dostawcą gazu w Krośnie Odrzańskim, której siedziba główna znajduje w Oldenburgu.
W maju 2005 r. w Krośnie Odrzańskim przebywała delegacja Bremervőrde, z burmistrzem Eduardem Gummichem na czele. Goście przyjechali na zaproszenie burmistrza Krosna Odrzańskiego oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w związku z obchodami jubileuszu 1000-lecia Krosna Odrzańskiego. Najważniejszym punktem wizyty było uroczyste podpisanie umowy o współpracy między Krosnem Odrzańskim reprezentowanym przez burmistrza Andrzeja Chinalskiego, a miastem Bremervőrde reprezentowanym przez burmistrza Eduarda Gummicha. Akt podpisania umowy miał miejsce 28 maja 2005 r. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Krośnie Odrz. Głównym przedmiotem umowy jest wzajemna wymiana doświadczeń oraz współpraca w dziedzinach: administracji, oświaty, sportu, kultury, lecznictwa, turystyki oraz gospodarki, łącznie z rolnictwem i gospodarką leśną. Obydwie strony zadeklarowały starania w inicjowaniu kontaktów i spotkań między mieszkańcami obu miast i miejscowymi instytucjami, przedsiębiorstwami i związkami.
W lipcu 2005 r. w naszym mieście gościli przedstawiciele Bremervőrde. Podczas pobytu zorganizowano spotkania w czterech grupach roboczych. Efektem tych spotkań było ustalenie zakresu współpracy w następujących obszarach: oświata i zdrowie; kultura, media, historia; sport; gospodarka, myślistwo.
W kwietniu 2006 r. delegacja z Krosna Odrzańskiego gościła z rewizytą w Niemczech. W jej skład weszli przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, radni miejscy, przedsiębiorcy. Spotkania odbywały się w następujących grupach tematycznych: oświata i służba zdrowia; kultura, media, historia; sport, turystyka, polityka; myślistwo, rolnictwo, leśnictwo, ekologia, gospodarka.
7 listopada 2008 r. na Zamku Piastowskim zawarto umowę partnerską między Krosnem Odrzańskim, a niemieckim Bremervörde. Jest to kolejny dokument, po podpisanym w maju 2005 roku porozumieniu, regulujący współpracę pomiędzy miastami i stanowiący kolejny krok w budowie realnego partnerstwa. W uroczystości, obok burmistrza Krosna Odrzańskiego Andrzeja Chinalskiego, radnych miejskich i współpracowników, wzięli udział samorządowcy z Bremervörde, którym przewodniczył burmistrz Eduard Gummich. 
 
Link do strony Bremervörde: www.bremervoerde.de
 
 
Karcag (Węgry) – podpisanie umowy: 28.05.2005 r.
 
Miasto Karcag położone jest na Wielkiej Nizinie Węgierskiej w komitacie Jász-Nagykun-Szolnok w odległości 1.045 km od Krosna Odrzańskiego. Na powierzchni 368 km2 mieszka blisko 23 tys. osób. Burmistrzem miasta od 2020 roku jest Szepesi Tibor.
 
Karcag jest najliczniej zamieszkałym miastem w rejonie Wielka Kumania. Oblicze miasta od wieków kształtowały rozlewiska rzek Cisy i Hortobágy. Dziś po ich uregulowaniu wodny świat Karcagu zanikł, a miasto wtopiło się w sąsiadującą Pusztę Hortobágy – step na Wielkiej Nizinie Węgierskiej, w dolinie Cisy - największy obszar chroniony Centralnej Europy. Pozostałością, a zarazem pamiątką dawnego przemysłu młynarskiego jest wiatrak, który w nienaruszonym stanie do dziś czeka na zwiedzających. Atrakcje stanowią również Wielkokumańskie Muzeum i Dom Regionalny oraz piękny i bogaty w rzeźby plac główny. W ziemi pod miastem znajduje się natomiast skarb na wagę złota – woda lecznicza.
Geneza nawiązania kontaktów pomiędzy Krosnem Odrzańskim a węgierskim miastem Karcag związana jest z faktem posiadania wspólnego miasta partnerskiego – niemieckiego Schwarzheide. W styczniu 2005 r. Burmistrz Krosna Odrzańskiego odbył pierwszą roboczą wizytę na Węgry celem omówienia obszarów współpracy między samorządami. W ostatnim tygodniu marca tego samego roku w Krośnie Odrzańskim zorganizowano Międzynarodowy Turniej Piłkarski z udziałem m.in. drużyny z Karcag. Sportowcom towarzyszyła delegacja, której przewodniczył burmistrz dr Sándor Fazekas. Przy okazji wizyty młodzież z Węgier zwiedziła Krosno oraz województwo lubuskie (Zieloną Górę, Gubin, Drzonów).
Na przełomie kwietnia i maja 2005 r. krośnieńska delegacja uczestniczyła w Dniach Sztuki Rzemieślniczej w Karcag. Podczas tego pobytu omówiono szczegółowy zakres współdziałania, przedstawiono projekt oficjalnej umowy o współpracy partnerskiej oraz ustalono termin jej podpisania. Na zakończenie wizyty zaproszono delegację Karcag do Krosna na uroczystości związane z obchodami 1000-lecia miasta.
28 maja 2005 r. w Krośnie Odrzańskim podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej z okazji 1000-lecia odbyło się podpisanie dokumentu o współpracy partnerskiej. Umowę miast bliźniaczych Krosna i Karcag podpisali burmistrzowie - Andrzej Chinalski i dr Sándor Fazekas. Zgodnie z zapisami umowy wyrażono wolę współpracy w dziedzinach: rozwoju miasta i gminy, życia gospodarczego, szkolnictwa, kultury, turystyki i sportu. 
 
Link do strony Karcag – www.karcag.hu
 

herb Eemsmond miniatura

 

Eemsmond (Holandia)- podpisanie umowy: 27 maja 2000 r.

Gmina Eemsmond leży w północnej części Holandii w regionie Groningen, w powiecie Uithuizen. Na obszarze 543 km² mieszka ponad 16,5 tys. osób. W 1991 r. Gmina Krosno Odrzańskie rozpoczęła współpracę partnerską z Gminą Eemmsond w Holandii wymianą listów intencyjnych. Krosno Odrzańskie przekazało taki dokument w czerwcu 1991 roku, zaś Gmina Eemsmond pięć miesięcy później. Po tym okresie współpracy opartym na listach intencyjnych 27 maja 2000 r. w Krośnie Odrzańskim została podpisana umowa o współpracy partnerskiej. Określony w umowie zakres współpracy obejmuje następujące dziedziny: - wymianę wakacyjną dzieci i młodzieży, kulturę, sport i turystykę, promocję obu regionów. Od blisko 2005 roku współpraca pomiędzy gminami jest nieaktywna. Powodem takiej sytuacji były prawdopodobnie przemiany polityczne i społeczne w obu miastach.