1. Współpraca zagraniczna w obszarze gospodarczym
 
Współpraca zagraniczna Gminy Krosno Odrzańskie w obszarze gospodarczym polega na inicjowaniu spotkań przedsiębiorców z miast partnerskich, wskazywaniu szans i możliwości nawiązania współpracy, organizowaniu konferencji o charakterze gospodarczym, organizowaniu wizyt przedsiębiorców zagranicznych w siedzibach krośnieńskich firm. Przykładem współpracy na płaszczyźnie gospodarczej jest m.in. realizacja projektu Międzynarodowy Dialog Gospodarczy, udział partnerów ze Schwarzheide w corocznych spotkaniach burmistrza z przedstawicielami lokalnego biznesu, spotkania o charakterze gospodarczym oraz zwiedzanie lokalnych firm.
 
2. Współpraca zagraniczna w obszarze kultury
 
Współpraca zagraniczna w obszarze kultury to wzajemny udział w ważnych dla miast świętach i wydarzeniach tj.:
- obchodach dni miast (Dni Krosna Odrzańskiego, Święto Wieży Ciśnień w Schwarzheide, Wielkokumańskie Dni Kultury i Święto Michala Kovatsa w Karcag), - świętach kultywujących lokalne tradycje i obyczaje (Międzynarodowe Dożynki w Wężyskach, Dni Sztuki Rzemieślniczej w Karcag, Turniej Strzelecki w Bremervörde), - wydarzeniach muzycznych (Festiwal Jadwigensis w Krośnie Odrzańskim, Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Hesedorf - Bremervörde), - udział w międzynarodowych konferencjach prezentujących dorobek kulturalny partnerów (konferencja 4 miast Unii Europejskiej w Schwarzheide, konferencja węgierskich i polskich miast bliźniaczych pt. „Wspólną drogą w Europie” w Szolnok na Węgrzech, konferencja pod hasłem „Europa - nasza przeszłość – teraźniejszość – przyszłość” w Karcag).
 
Udział w uroczystościach i imprezach kulturalnych jest wyrazem szacunku jakim partnerzy darzą się wzajemnie i okazją do wyrażenia uznania dla tradycji narodowych.
 
3. Obszar promocji regionu i turystyki
 
Ważnym aspektem prowadzonej współpracy zagranicznej jest promocja walorów turystycznych naszego regionu oraz promocja gminy na arenie międzynarodowej. Osiągnięciu tych celów służy realizacja licznych projektów, wśród których na szczególną uwagę zasługuje „Międzynarodowa konferencja turystyczna pn. „Kon-Tur, Krosno Odrzańskie 2006” (Interreg III A) - oraz wycieczki krajoznawcze organizowane przy okazji wizyt partnerskich.
 
Goście zagraniczni odwiedzający Krosno Odrzańskie do tej pory uczestniczyli w:
 • wycieczkach po mieście (najczęściej odwiedzane miejsca to: Kościół św. Jadwigi Śląskiej, Zamek Piastowski, Plac 11 Pułku, amfiteatr, placówki oświatowe, obiekty sportowe);
 • zwiedzaniu okolic (wizyta w nadleśnictwie Krosno w Osiecznicy, pobyt na łowisku w Dychowie, zwiedzanie galerii rzeźb w Morsku, grzybobranie w krośnieńskich lasach, pobyt w gospodarstwie w Czetowicach, nad jeziorami w Osiecznicy i Łochowicach);
 • zwiedzaniu Zielonej Góry (Muzeum Ziemi Lubuskiej, Palmiarnia, Stare Miasto).
 
4. Obszar edukacji europejskiej
 
Jednym z głównych celów prowadzonej przez Gminę Krosno Odrzańskie współpracy zagranicznej jest edukacja europejska, czyli pielęgnowanie wśród młodzieży z miast partnerskich uniwersalnych wartości: poszanowania praw człowieka, kształtowania postaw obywatelskich, poczucia tożsamości narodowej, określanie swojego miejsca w kulturze Europy. 
 
Osiągnięciu powyższych celów służą wspólnie realizowane projekty tj.: 
 • „Kształcenie bez granic” – projekt zrealizowany w Niemczech (2001/2002),
 • „Co nas łączy” – projekt zrealizowany dwufazowo w Polsce i Niemczech (2002/2003),
 • „Młodzież we wspólnej Europie” – projekt zrealizowany dwufazowo w Polsce i Niemczech (2002/2003),
 • „Powitanie Europy” i „Plener malarski” – projekt zrealizowany w Polsce (2003/2004),
 • „Średniowiecze – teraźniejszość (dziedzictwo historyczne i kulturalne pogranicza polsko-niemieckiego wspólnym dobrem zjednoczonej Europy) zrealizowane w Polsce (2004/2005),
 • „Ekoregion Ziemia Krośnieńska” – program trójstronny zrealizowany w Polsce z udziałem partnerów z Niemiec i Węgier (2005/2006),
 • „Alternatywne źródła energii” – projekt zrealizowany w Niemczech (2006/2007).
 • Xenos – www.xenos-judo.de,
 • „Große Seen Ganz Klein”)
 
Wymienione projekty realizowane są przede wszystkim w oparciu o wymianę młodzieży. Dzięki nim stwarzana jest płaszczyzna do upowszechniania języków państw UE, poznawania wzajemnych kultur, tradycji i obyczajów. Udział polskiej młodzieży w tego typu przedsięwzięciach jest wspaniałą okazją do nawiązania nowych kontaktów, a także płaszczyzną wymiany poglądów i doświadczeń. 
 
5. Obszar aktywności sportowej
 
Pielęgnowanie tradycji sportowych oraz promocja sportu jako płaszczyzny dobrej współpracy to kolejne cele realizowanej przez krośnieński samorząd polityki zagranicznej. Ich osiągnięciu służą wspólne sportowe projekty, przybierające najczęściej formę międzynarodowych zawodów sportowych. Sport był również ideą przewodnią dwóch projektów realizowanych ze środków unijnych - “Integracja europejska poprzez sport i kulturę, Krosno Odrzańskie, 5-10.12.2006” oraz „40 lat w barwach Tęczy” (projekt realizowany przez MKS „Tęcza” przy współpracy Gminy Krosno Odrzańskie).Od kilku lat, co roku w innym kraju odbywa się Międzynarodowy Turniej Miast Partnerskich. Zainicjowany został przez ówczesnego, nieżyjącego już niestety Burmistrza Karcag László Dobosa. Turniej pomiędzy Krosnem Odrzańskim, Schwarzheide oraz Karcag skupia nastolatków, którzy w różnych dziedzinach sportowych reprezentują swoje miasta i kraje.