Krosno Odrzańskie od kilku lat rozwija kontakty zagraniczne z miastami partnerskimi – Schwarzheide w Niemczech oraz Karcag na Węgrzech. Współpraca ta ma na celu nie tylko integrację różnych środowisk, ale także umożliwia ubieganie się o środki europejskie zarezerwowane na wsparcie działań zmierzających do szerzenia integracji i budowania społeczeństwa europejskiego świadomego dorobku dziejowego różnych państw i narodów.
Współpracy zagranicznej prowadzonej przez Gminę Krosno Odrzańskie przyświeca idea stworzenia stałych podstaw dla wielostronnych inicjatyw w różnych obszarach życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego. Ponadto celem partnerów jest zainicjowanie spotkań pomiędzy obywatelami obu miast i mającymi w tych miastach swoje siedziby instytucjami, przedsiębiorstwami i stowarzyszeniami, ich wspieranie w miarę swoich sił oraz podejmowanie działań dla uzyskania porozumienia na płaszczyźnie stosunków międzyludzkich i dla dobra swoich obywateli.
Nawiązane partnerstwa owocują wieloma wspólnie zrealizowanymi projektami, stwarzającymi kolejne okazje do wymiany doświadczeń i pozwalającymi na integrację społeczeństw. Wielopłaszczyznowa współpraca zagraniczna prowadzona przez Gminę Krosno Odrzańskie zyskuje często wsparcie finansowe pochodzące ze źródeł zewnętrznych, tj. Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”, Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej, czy Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
 
Płaszczyzny współpracy:
    • Gospodarka
    • Kultura
    • Promocja regionu i turystyka
    • Edukacja europejska
    • Sport