W połowie 2018 roku weszła w życie Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji, na mocy której teren całego kraju objęty jest statusem specjalnej strefy ekonomicznej (powstała Polska strefa inwestycji). Pozwala to ubiegać się o ulgę podatkową i preferencyjne warunki dla każdej firmy, w każdym mieście czy gminie.

Gmina Krosno Odrzańskie informuje, że od 1 lipca 2018 r. rozpocznie regulowanie płatności wobec dostawców/usługodawców przy wykorzystaniu mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment). Mechanizm polega na rozdzieleniu całej kwoty brutto wskazanej na fakturze na wartość netto i kwotę podatku VAT.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza firmy na bezpłatne spotkanie, podczas którego uczestnicy dowiedzą się jak uzyskać dotację na rozwój przedsiębiorstwa. Spotkanie odbędzie się 5 lipca 2018 r. w Zielonej Górze, w Parku Naukowo - Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie przy ul. Syrkiewicza 6.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zwraca się z prośbą do właścicieli firm o wypełnienie ankiety na potrzeby badania rynku i analizy popytu przedsiębiorców w obszarze badań i rozwoju z zakresu innowacyjnego przemysłu pod kątem planowanej do realizacji inwestycji Park Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze/Nowym Kisielinie.

Uwaga Przedsiębiorco! Jeśli Twoja firma była założona przed 1 stycznia 2012 roku i została przeniesiona do CEIDG z gminnej ewidencji - upewnij się, że na wpisie znajduje się numer PESEL. Jeśli go na nim nie ma i nie uzupełnisz go do 19 maja 2018 roku - wpis będzie podlegał wykreśleniu z urzędu.

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadania pn. „Rozbudowa z przebudową i termomodernizacją budynku Przedszkola Nr 3 w Krośnie Odrzańskim”. Szczegóły przetargu dostępne są na:

Inspektorat ZUS w Krośnie Odrzańskim zaprasza lekarzy na szkolenie dotyczące elektronicznych zwolnień lekarskich. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak wystawiać e-ZLA na Platformie Usług Elektronicznych (PUE), jakie są sposoby jego podpisywania oraz jakie są korzyści wystawiania zwolnień elektronicznych. Spotkanie odbędzie się 7 marca 2018 roku.
Zgłoszenia są przyjmowane pod numerem telefonu 68 383 87 46 wew. 16.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zaprasza przedsiębiorców na spotkanie, podczas którego zaprezentuje bieżącą działalność oraz aktualne możliwości sfinansowania rozwoju firmy, dofinansowania promocji gospodarczej, czy dotacji na podnoszenie kwalifikacji pracowników. Spotkanie odbędzie się 26 stycznia 2018 r. w Zamku Piastowskim.